Știrea zilei

Ultima oră: PD și PSRM au făcut coaliție

Socialiștii și democrații au ajuns la o înțelegere. Acordul de alianță dintre PSRM și PDM a fost semnat luni, 16 martie, în incinta Parlamentului de către președinta PSRM, Zinaida Grecenîi, și președintele PDM, Pavel Filip, scrie cotidianul.md.

„Rolul PD în acest parteneriat este foarte clar: implementarea Acordului de Asociere, continuarea parteneriatului strategic cu vecinii, asigurarea unei politici externe echilibrate”, a declarat Pavel Filip.

„Acordul deja este semnat de toți deputații PD și PSRM în două exemplare. Acum semnăm noi, președinții de partid”, a menționat Greceanîi.

Partidul Democrat din Moldova se alege cu 5 ministere:

Cristina Lesnic – viceprim-ministru pentru reintegrare. Alexandru Pînzari – funcția de Ministru al Apărării. Igor Șarov – funcția de Ministru Educației, Culturii și Cercetării, Oleg Țulea – funcția de Ministru de Externe și Integrării Europene. Sergiu Railean – funcția de Ministru al Economiei și Infrastructurii.

Acordul semnat între PSRM și PDM:

PRINCIPIILE DE GUVERNARE

Părțile semnatare își asumă angajamentul de a guverna în condițiile de respectare a statului de drept, legalității, ordinii constituționale și respectului reciproc.

Părțile vor promova și respecta angajamentele internaționale ale Republicii Moldova în ceea ce privește aplicarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană. Părțile vor continua cooperarea în contextul acordurilor economice, sociale și culturale, semnate în cadrul Comunității Statelor Independente și conform altor acorduri semnate de Republica Moldova. Părțile se vor abține de la acțiuni care subminează activitatea guvernării în interes public. De asemenea, părțile se vor abține de la declarații și acțiuni ce contribuie la dezbinarea societății, inclusiv pe criterii etnice, geopolitice, religioase etc.

Părțile vor asigura stabilitatea guvernării printr-o coordonare politică eficientă a deciziilor în cadrul majorității parlamentare, care nu va accepta voturi comune cu fracțiunile din opoziție, fără un consens prealabil între părți. De asemenea, părțile se angajează să constituie coaliții de guvernare și la nivel local.

În eventualitatea înaintării de către forțele politice parlamentare de opoziție a unor proiecte, care ar putea ridica nivelul de viață al cetățenilor Republicii Moldova și/sau ar fi benefice pentru dezvoltarea social-economică a țării, părțile semnatare ar putea să susțină aceste proiecte, după consultarea prealabilă în cadrul majorității parlamentare.

Reformele majore vor fi consultate cu societatea civilă și mediul de experți.

DEZVOLTAREA ECONOMICĂ

Crearea condițiilor prielnice pentru dezvoltarea economică, atragerea investițiilor în economie, crearea locurilor de muncă, asigurarea condițiilor de lansare a start-up-urilor, sunt doar câteva acțiuni pe care le vor realiza semnatarii acordului politic.

Semnatarii documentului se angajează să sprijine Guvernul în realizarea unor proiecte naționale de anvergură, precum:

– Drumuri bune pentru toți, care presupune reparația drumurilor naționale, dar și ale celor locale;

– Asigurarea cu iluminat stradal a fiecărei localități;

– Extinderea rețelei de gaz natural în fiecare localitate din țară;

– Modernizarea parcului de autobuze din țară, rețelei de cale ferată și a parcului de locomotive;

– Implementarea unui Program Național de gestionare a deșeurilor solide;

– Extinderea rețelelor de apă și canalizare în toată țara;

– Stimularea dezvoltării domeniului IT, pentru a atrage investiții străine și a facilita exportul de servicii;

– Îmbunătățirea mediului de afaceri, creșterea eficienței administrării fiscale;

– Realizarea conceptului de dezvoltare a platformelor industriale în raioanele țării;

– Diversificarea serviciilor digitale de care să beneficieze atât persoanele juridice, cât și cele fizice;

– Trecerea integrală a achizițiilor publice în sistemul electronic etc.

PROTECȚIE SOCIALĂ

Guvernul va promova o politică socială orientată spre:

– Majorarea în continuare a salariilor angajaților din domeniul bugetar;

– Majorarea pensiilor și altor tipuri de plăți sociale;

– Stimularea natalității și sprijinirea tinerelor familii;

– Crearea condițiilor pentru angajarea în câmpul muncii a tinerilor;

– Crearea condițiilor pentru revenirea acasă a moldovenilor plecați peste hotare;

– Protejarea drepturilor și intereselor moldovenilor aflați temporar peste hotare;

– Îmbunătățirea calității serviciilor medicale și sporirea accesului cetățenilor la medicina de calitate;

– Îmbunătățirea calității educației, prin modernizarea instituțiilor de învățământ preșcolare, școlare, dar și superioare etc.

REFORMA JUSTIȚIEI ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI

Părțile semnatare ale documentului își vor intensifica eforturile pentru a reforma justiția și a avansa în combaterea corupției prin:

– Consolidarea independenței Consiliului Superior al Magistraturii, dar și a întregului sistem judecătoresc;

– Aprobarea strategiei de reformare a justiției pentru anii 2020-2023;

– Aprobarea Planului de Acțiuni privind realizarea strategiei de reformare a justiției;

– Evaluarea independentă a judecătorilor și procurorilor;

– Consolidarea instituției răspunderii disciplinare a judecătorilor și procurorilor, precum și evaluarea integrității acestora;

– Consolidarea interacțiunii dintre structurile de ocrotire a normelor de drept, pentru a facilita schimbul de informații în contextul luptei împotriva corupției;

– Consolidarea capacităților instituționale ale structurilor abilitate să combată corupția.

POLITICĂ EXTERNĂ ȘI SECURITATE

Promovarea și implementarea unei politici externe echilibrate, prin implementarea tuturor acordurilor, parteneriatelor și angajamentelor asumate de Republica Moldova atât în Est, cât și în Vest, inclusiv prin Acordul de Asociere cu UE, prin statutul de membru al CSI.

Integrarea europeană:

 • Implementarea consecventă a Acordului de Asociere. Susținere politică pentru actele legislative incluse în Acord, precum și în Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere;
 • Consolidarea dialogului politic Republica Moldova și UE;
 • Extinderea formelor de cooperare cu UE;
 • Consolidarea activității Republicii Moldova în cadrul structurilor Consiliului Europei.

Securitate și parteneriate strategice:

 • Consolidarea și aprofundarea parteneriatului strategic și a relațiilor politice, economice privilegiate cu Federația Rusă, SUA, Germania și alte state, bazate pe respectarea reciprocă a intereselor naționale;
 • Dezvoltarea relațiilor și parteneriatului strategic cu România pe plan politic, economic și cultural. Realizarea proiectelor moldo-române de dezvoltare a infrastructurii;
 • Intensificarea cooperării și promovarea bunei vecinătăți cu Ucraina;
 • Continuarea demersurilor pentru fortificarea suportului internațional în vederea soluționării problemei transnistrene în formatul 5+2, prin întărirea măsurilor de încredere între malurile Nistrului. Promovarea demilitarizării regiunii transnistrene, în contextul reglementării politice comprehensive a conflictului, în baza prevederilor constituționale de neutralitate și a angajamentelor internaționale existente, cu păstrarea unității și integrității teritoriale ale Republicii Moldova.

DOMENIILE DE RESPONSABILITATE ALE PĂRȚILOR

Ținând cont de necesitatea consolidării unei echipe guvernamentale profesioniste, părțile au convenit să-și asume responsabilitatea pentru următoarele domenii de activitate, după cum urmează:

PSRM

 • Ministerul Finanțelor, prim viceprim-ministru;
 • Ministerul Justiției;
 • Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;
 • Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;
 • Ministerul Afacerilor Interne.

PDM

 • Viceprim-ministru pentru Reintegrare;
 • Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene;
 • Ministerul Economiei și Infrastructurii;
 • Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;
 • Ministerul Apărării.

Retragerea și numirea ulterioară a noilor membri de Guvern se va face doar după consultarea prealabilă între părțile acestui acord și la solicitarea partidului responsabil de domeniul respectiv.

Părțile au convenit de comun acord ca după alegerile prezidențiale din toamna anului 2020 Partidului  Democrat îi va reveni una din funcțiile principale în stat – Prim ministru sau Președinte al Parlamentului.

ANGAJAMENTELE RECIPROCE ALE PĂRȚILOR SEMNATARE

Părțile semnatare se angajează să respecte principiile și ideile de bază, stipulate în acest acord.

Părțile se angajează să voteze inițiativele legislative în mod consensual.

Părțile semnatare se angajează să depună efort consolidat pentru realizarea obiectivelor acestui document.

Fiecare parte semnatară poartă responsabilitate deplină pentru domeniul pe care îl gestionează.

Fiecare parte este în drept să-și retragă susținerea politică în raport cu persoanele delegate pentru administrarea unor domenii.

Fiecare parte semnatară se obligă să păstreze cursul echilibrat al politicii externe.

Pentru asigurarea conlucrării eficiente, se creează Consiliul Coaliției, în componența căruia se deleagă câte 3 persoane de către fiecare parte- președintele partidului, președintele fracțiunii parlamentare și secretarul executiv (general) al partidului.

 •  
 •  
 •  
 •  

Citește și

Datele celui mai recent sondaj: PP „ȘOR” – în Top 3 cea mai influentă forță politică. Ilan Șor – al treilea cel mai important politician | VIDEO

Partidul Politic „ȘOR” este a treia cea mai importantă forță din Moldova, iar liderul formațiunii, …