Știrea zilei

Suma totală a despăgubirilor dictate anul trecut de CtEDO împotriva Republicii Moldova

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat anul trecut 54 de hotărâri care vizează Republica Moldova. Dintre care în 39 de hotărâri a fost constatată cel puțin o încălcare a Convenției de către Republica Moldova, scrie bizlaw.md.

De asemenea, trebuie menționat faptul că în 14 hotărâri care vizează încălcări ale Convenției de către structurile neconstituționale din stânga Nistrului Curtea nu a constatat nicio încălcare a Convenției de către Republica Moldova. În aceste cauze, Curtea a recunoscut încălcarea Convenției de către Federația Rusă care continuă să exercite un control efectiv asupra teritoriului din stânga Nistrului. Cu toate acestea, în două cauze împotriva Republicii Moldova și a Rusiei, Republica Moldova totuși a fost găsită responsabilă de încălcarea prevederilor Articolului 5 §§ 1 și 3, precum și a Articolului 13 din Convenție.

Analiza hotărârilor Curții Europene pronunțate în cauzele împotrivă Republicii Moldova în anul 2019 relevă încălcarea următoarelor articole din Convenție:

 • Articolul 3 – condiții inumane, tratament inuman și degradant în timpul detenției și investigație ineficientă a plângerilor în acest sens (3 hotărâri);
 • Articolul 5 – dreptul la libertate și la siguranță (7 hotărâri);
 • Articolul 6 – dreptul la un proces echitabil (22 hotărâri) și neexecutarea hotărârilor judecătorești (5 hotărâri);
 • Articolul 8 – dreptul la respectarea vieții private și de familie (4 hotărâri);
 • Articolul 10 – libertatea de exprimare (1 hotărâre);
 • Articolul 13 – dreptul la un remediu efectiv (2 hotărâri);
 • Articolul 1 din Protocolul nr. 1 – protecția proprietății (13 hotărâri).

Potrivit Raportului Agentului guvernamental cu privire la măsurile întreprinse în vederea executării hotărârilor și a deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului, suma totală a satisfacției echitabile a fost de 536.196,37 euro adică 7.116.304,14 lei.

 •  
 •  
 •  
 •  

Citește și

Datoria externă brută a Republicii Moldova a crescut

De la începutul anului, datoria externă brută a Republicii Moldova a crescut cu 0,5% și …