4 aprilie 2020, sâmbătă
Știrea zilei

Performanță „de invidiat” la unele întreprinderi de stat: Datoriile cresc, veniturile scad

Curtea de Conturi a Republicii Moldova a examinat Raportul auditului privind performanța activității întreprinderilor de stat fondator al cărora în anii 2015-2018 a fost Agenția „Apele Moldovei”, realitatea.md.

În perioada 2015-2018, Agenția „Apele Moldovei” a fost fondator a 17 întreprinderi de stat, care pe parcursul celor 4 ani au fost supuse diferitor procese de schimbare a formei organizatorico-juridice. Întreprinderile de stat au diverse profiluri de activitate, precum irigare, desecare, exploatarea și întreținerea digurilor, gestionarea lacurilor și a barajelor etc.

Astfel, pentru trei din acestea le-a fost inițiată procedura de insolvabilitate, iar o întreprindere a fost privatizată. Totodată, se remarcă faptul că întreprinderilor de stat, aflate în custodia Agenției „Apele Moldovei”, în contextul reformei de reorganizare a administrației publice centrale, le-a fost schimbat fondatorul, acesta devenind Agenția Proprietății Publice.

În vederea diminuării efectelor secetelor și a inundațiilor, dar și pentru a spori activitatea economico-socială a țării, în 2011 a fost aprobat Programul de dezvoltare a gospodăririi apelor și a hidroameliorației în Republica Moldova pentru anii 2011-2020.

În urma examinării rezultatelor implementării Programului menționat, Curtea de Conturi a constatat că:

  • activitățile au fost realizate doar pe anumite segmente;
  • lipsa acțiunilor din partea factorilor responsabili au condiționat degradarea substanțială a sistemelor centralizate de irigare și a celor de desecare;
  • activitatea insuficientă de consolidare a infrastructurii critice gestionate de către Întreprinderile de stat (diguri și baraje), adeverită prin lipsa unui echipament și utilaj corespunzător sau utilizarea echipamentului uzat și lipsit de randament;
  • numărul limitat de resurse umane, direcționate spre reparația și întreținerea digurilor și barajelor, a determinat degradarea elementelor de protejare a teritoriilor contra apelor mari din râuri și râulețe, riscurile de depășire a nivelului de deversare fiind mari (drept exemplu se prezintă riscul de inundare a localităților din raionul Ștefan Vodă, situate în avalul râului Nistru, dar și rupturile de lacuri și iazuri de pe cursul râului Răut din luna mai 2019).

În perioada evaluată, întreprinderile de stat, atât la capitolul venituri, cât și la capitolul cheltuieli au înregistrate tendințe de scădere.

Ponderea majoră în venituri le revine veniturilor operaționale, și celor provenite din serviciile de pompare a apei la irigare și desecare, care în anii 2015-2018 au variat de la 66,7% în 2015 până la 80,0% în anul 2018.

Datoriile întreprinderilor de stat au demonstrat o creștere continuă de la 147,84 mil. lei în anul 2015 până la 175,26 mil. lei în anul 2018, la finele anului 2018 înregistrând cel mai înalt grad de îndatorare de 51.0%.

În vederea realizării activităților de hidroameliorație și de gospodărire a apelor, întreprinderile de stat au administrat patrimoniul transmis în gestiune de către fondator, terenurile transmise în administrare, precum și active acumulate din activitatea proprie. Ca rezultat al unei proaste gestionări, întreprinderile de stat au demonstrat o reducere a potențialului economic, datorită, inclusiv, diminuării valorii activelor totale cu 164,9 mii lei la finele anului 2018, comparativ cu finele anului 2015, când valoarea acestora însuma 551,8 mii lei.

  •  
  •  
  •  
  •  

Citește și

Reparații de milioane în spitale în plină stare de urgență

În timp ce tot mai mulți lucrători medicali din instituțiile medicale din țară se plâng …