29 noiembrie 2020, duminică
Știrea zilei

Regulamentul Concursului „Privește și Câștigă” 17 august – 04 octombrie 2020

Organizator Media Resurse SRL

 Regulamentul Concursului „Privește și Câștigă”

DEFINIȚII

Prezentul Regulament stabilește principiul de desfășurare a Concursului SMS precum și procedura de desfășurare și regulile de participare în cadrul acestuia. Concursul se va derula sub prevederile prezentului regulament care este obligatoriu pentru toți participanții.

Concursul SMS, (în continuare „Concurs”) – concurs SMS de promovare a postului TV  ,,Televiziunea Centrală’’, organizat pentru telespectatorii Televiziunea Centrală și care se va desfășura începând cu 17 august 2020 și se va finisa la 04 octombrie 2020, inclusiv.

În cadrul Concursului, Organizatorul, în perioada 17 august – 4 octombrie 2020, va anunţa în direct la ,,Televiziunea Centrală’’ codul secret. Telespectatorii care vor expedia “codul secret”, prin mesaj SMS la numarul 079404244 sau prin mesaj paginii www.fb.com/tvcmd, automat vor avea posibilitatea să se înregistreze în Concurs pentru obţinerea Premiului oferit de Organizator. Toate premiile în cadrul Concursului vor fi oferite exclusiv din contul Organizatorului.

 

 1. PRINCIPII GENERALE

Perioada desfăşurării Concursului: 17 august 2020 – 04 octombrie 2020 (încheierea concursului: ora 22:00).

Pentru a se înscrie în Concurs, este necesar de a expedia:

– “Codul secret” difuzat la postul «Televiziunea Centrala» prin expedierea unui mesaj SMS la numarul 079404244 sau prin mesaj paginii www.fb.com/tvcmd

 • Concursul se bazează exclusiv pe vizionarea participanţilor a postului, „Televiziunea Centrala” şi identificarea codurilor zilei.
 • Concursul nu este o loterie sau un joc de noroc.
 • Preţul unui mesaj SMS expediat la numărul 079404244 se taxeaza conform tarifelor operatorului abonatului..
 • Înregistrarea pentru participarea în cadrul Concursului confirmă manifestarea de voinţă a Participantului, inclusiv şi faptul că Participantul a luat cunoştinţă cu prevederile prezentului Regulament, le-a înţeles şi este de acord cu aceste prevederi.

 

 1. PARTICIPANŢII CONCURSULUI SMS
  • La Concursul pot participa cetăţenii Republicii Moldova, care au atins vârsta de 18 ani, rezidenţi pe teritoriul Republicii Moldova.

 

 1. REGULI
  • Fiecare Abonat care a hotărât să participe în cadrul Concursului SMS, va expedia un Mesaj SMS la nr. 079404244 sau mesaj pe pagina fb.com/tvcmd cu “codul secret” şi, prin aceasta, îşi va manifesta acordul la înregistrare în calitate de Participant la Concurs.
  • În procesul expedierii mesajelor, în strictă conformitate cu prevederile prezentului Regulament al desfăşurării Concursului, aceştia vor putea participa la Concurs, realizând consecutiv următoarele acţiuni:
   • Abonaţii vor viziona incepand cu 18-00 până la 22-00, Televiziunea Centrală, unde vor putea colecta “codul secret” din 4 cifre. După colectarea, vor trebui sa expedieze prin SMS la numarul 079404244 sau in mesaj pentru pagina fb.com/tvcmd.

Modalitatea de ridicare sau intrare în posesie a premiilor:

 • În ziua intrării efective în posesie a premiului se va încheia un proces verbal, semnat de reprezentanţii autorizaţi ai Organizatorului cu câştigătorul, ce va fi completat cu datele de identificare complete (numele, prenumele, adresa, numărul de telefon şi CNP-ul) ale câştigătorului. Pentru a putea intra în posesia premiului, câştigătorul are obligaţia de a prezenta dovada participării în concurs.

 

 1. ACUMULAREA CODURILOR DE PARTICIPARE
  • Toţi participanţii vor începe Concursul prin expedierea “codului secret” la numărul 079404244 sau pe pagina la numarul 079404244 sau prin mesaj paginii www.fb.com/tvcmd.
  • În cazul în care Participantul a trimis corect ”codul secret”, va fi înscris automat în concursul.
  • Mesajele cu text incorect nu se vor considera valabile.
  • Codul secret este valabil doar pe perioada de valabilitate setată în concurs.

 

 1. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORULUI ŞI ACORDAREA PREMIILOR
  • Pentru stabilirea Câștigătorului Concursului, Organizatorul selecteaza prin random.org din persoane participante la concurs un castigator zilnic.
 • Toți Participanții vor fi identificați după numărul de telefon mobil sau profilul fb.com.
 • Determinarea câștigătorilor va avea loc în fiecare zi desfășurării concursului după sfarsitul zilei publicarii ”codului secret”.
 • Rezultatul privind câştigătorii concursului se anunţă public, conform datelor primite de la participant şi se consemnează într-un Proces verbal.
 • În calitate de premii pentru câştigătorii Concursului vor fi acordate:

      Luni-vineri : 1 câstigător – 1000 lei.

            Sâmbătă si Duminică – 1 câstigător a câte 2000 lei.

În cadrul Concursului există următoarele restricţii: La concurs nu pot participa angajaţii şi exponenţii “Orhei TV” și “Televiziunea Centrală” , precum şi a membrilor familiilor acestora (părinţi, copii, soţ/soţie, fraţi/surori).

 • Premiul va fi acordat Participantului care va prezenta buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova şi cartela SIM/profilul fb.com, care atestă trimiterea mesajului cu «Cod secret».
 • Toate premiile prevăzute în prezentul Regulament trebuie să fie revendicate, cel târziu, până la data de 30 octombrie 2020. Premiile, care nu vor fi revendicate până la această dată, nu vor mai fi achitate.
 • Organizatorul nu poartă răspundere în caz de imposibilitate a Câștigătorului de a beneficia de Premiu (din oricare motive, inclusiv dar nu limitat la motivele personale sau cele legale, etc.). În cazul în care Câştigătorul nu poate beneficia de Premiul respectiv din motivele enumerate mai sus, Organizatorul este în drept să dispună unilateral de acest Premiu, la propria discreţie.

 

 1. CONDIŢII SUPLIMENTARE
  • Expedierea mesajelor la numarul 079404244 sau pe fb.com/tvcm confirmă faptul că Participantul a luat în totalitate cunoştinţă cu prevederile prezentului Regulament, le-a înţeles pe deplin şi este de acord cu toate aceste prevederi.
  • Prin înregistrarea sa în calitate de Participant la Concurs, abonatul confirmă acordul său de a respecta regulile prezentului Regulament, precum şi acceptă faptul că va suporta de sinestătător consecinţele utilizării serviciului dat, inclusiv şi în cazul încălcării regulilor stabilite.
  • În cazul încălcării de către Participant a regulilor de participare la Concurs, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a-i anula rezultatul obţinut.
  • Participarea la Concurs presupune acordul Participantului la prezentarea publică a acestuia în calitate de Câştigător al Concursului în cazul decernării Premiului şi utilizarea de către Organizator a numelui, imaginii acestuia şi interviurilor acordate pentru publicarea în mijloacele mass-media a informaţiei privind Rezultatele Concursului. Participanţii sunt de acord să acorde cu titlu gratuit interviuri publicitare despre participarea lor la Concurs la radio sau TV şi în alte surse mass-media, precum şi să se fotografieze pentru executarea materialelor publicitare grafice. Toate drepturile de autor asupra acestor materiale vor aparţine Organizatorului.
 2. DISPOZIŢII FINALE
  • Organizatorul nu va purta răspundere pentru posibilele dereglări în desfăşurarea Concursului şi/sau încetarea lui înainte de termen, cauzate de circumstanţe ce nu depind de voinţa sa.
  • Organizatorul este în drept să modifice regulile Concursului ce ţin de modul de desfăşurare şi modul de înmânare a premiilor Câștigătorilor, cu publicarea acestor modificări pe pagina web a Organizatorului –tvc.md.
  • Organizatorul îşi rezervă dreptul de modifica prevederile prezentului Regulament, inclusiv de a înceta Concursul cu publicarea acestor modificări pe pagina web a Organizatorului tvc.md.
 3. REGULILE PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL
  • Organizatorul trebuie să ia măsurile necesare pentru protecţia datelor cu caracter personal în conformitate cu cerinţele Legii nr.133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal şi legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.
  • Fiecare Participant are dreptul de a accesa şi modifica datele sale personale în modul prevăzut de Politica de confidenţialitate şi Legea privind protecţia datelor cu caracter personal.
 4. DISPOZIŢII FINALE.
  • Toate pretențiile/ plângerile participanţilor urmează a fi expediate către Organizator la următoarea adresă: municipiul Chișinău, str. Columna 106 telefon: 079400252, sau pe web-site-ul tvc.md.

 

 

 

 

 

 •  
 •  
 •  
 •