Știrea zilei

News Alert! Pentru prima dată în istoria țării, Moldova intră în stare de urgență

Republica Moldova intră în stare de urgență pentru o perioadă de 60 de zile, în legătură cu răspândirea virusului COVID-19. O astfel de decizie a fost luată pentru prima dată în țara noastră. Propunerea Guvernului a fost susținută unanim de deputați.

Starea de urgență în R. Moldova se va institui, potrivit proiectului, începând cu data de 17 martie și până la 15 mai 2020, adică pe o perioadă de 60 de zile.

Parlamentul s-a întrunit astăzi în plen și a luat o decizie în acest sens, după ce Guvernul a aprobat ieri o hotărâre la propunerea Comisiei Naționale pentru Situații Excepționale.

Potrivit legislației, starea de urgență este definită ca „ansamblu de măsuri cu caracter politic, economic, social şi de menţinere a ordinii publice, care se instituie provizoriu în unele localităţi sau pe întreg teritoriul ţării”. Pe durata stării de urgență, poate fi restrâns, dacă este cazul, exerciţiul unor drepturi sau libertăţi ale cetăţenilor.

Potrivit documentului, pe perioada stării de urgenţă Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova va emite dispoziţii în vederea punerii în executare a următoarelor măsuri:

1) instituirea unui regim special de intrare şi ieşire din ţară;
2) instituirea unui regim special de circulaţie pe teritoriul ţării;
3) introducerea regimului de carantină şi luarea altor măsuri sanitaro-antiepidemice obligatorii;
4) stabilirea unui regim special de lucru pentru toate entităţile;
5) interzicerea desfăşurării adunărilor, manifestaţiilor publice şi a altor acţiuni de masă;
6) dispunerea, la necesitate, a raţionalizării consumului de alimente şi de alte produse de strictă necesitate;
7) coordonarea activităţii mijloacelor de informare în masă privind: a) informarea populaţiei despre cauzele şi proporţiile situaţiei excepţionale, despre măsurile întreprinse pentru prevenirea pericolului, lichidarea urmărilor acestei situaţii şi protecţia populaţiei; b) familiarizarea populaţiei cu regulile de comportare în timpul situaţiei excepţionale; c) introducerea unor reguli speciale de utilizare a mijloacelor de telecomunicaţii;
8) modificarea procedurii de numire în funcţie şi de destituire a conducătorilor agenţilor economici şi ai instituţiilor publice;
9) interzicerea demisiei lucrătorilor, cu excepţia cazurilor prevăzute de actele normative, pentru această perioadă;
10) chemarea cetăţenilor pentru prestări de servicii în interes public în condiţiile legii;
11) efectuarea, în modul stabilit de lege, a rechiziţiilor de bunuri în scopul prevenirii şi lichidării consecinţelor situaţiilor care au impus declararea stării de urgenţă;
12) efectuarea altor acţiuni necesare în vederea prevenirii, diminuării şi lichidării consecinţelor pandemiei de coronavirus (COVID-19).

Hotărârea prevede că dispoziţiile Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova sunt obligatorii şi executorii pentru conducătorii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, ai agenţilor economici, ai instituţiilor publice, precum şi pentru cetăţeni şi alte persoane aflate pe teritoriul Republicii Moldova.

Acțiunile care pot fi întreprinse odată cu instituirea stării de urgență:

Acțiunile care pot fi întreprinse odată cu instituirea stării de urgență

  •  
  •  
  •  
  •  

Citește și

Cetățenii revoltați de închiderea Orheiland-ului

Cetățenii revoltați de închiderea Orheiland-ului Опубликовано Televiziunea Centrală Суббота, 11 июля 2020 г.