Știrea zilei

Ministerul Educației exclude repetenția în învățământul general

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării anunță că au fost efectuate o serie de modificări la metodele de evaluare a rezultatelor învățării în învățământul general.

Conform Regulamentului privind evaluarea și notarea rezultatelor învățării, promovarea și absolvirea în învățământul primar şi secundar, aprobat prin ordinul ministerului nr.70/2020, au fost puse în aplicare următoarele elemente de noutate ale procesului de evaluare și notare a elevilor în funcție de contextul curricular specific ciclului primar, gimnazial și liceal și anume:

1) pentru prima data în istoria învățământului național a fost exclusă repetenția în învățământul general, clasele a V-VIII;

2) reglementarea evaluării prin descriptori:

– în ciclul primar, conform Metodologiei privind evaluarea criterială prin descriptori, clasele I-IV, aprobată prin ordinul MECC nr.1468/2019;

– în ciclul gimnazial și liceal, conform metodologiilor în vigoare la disciplinele: Educație pentru societateEducația muzicală, Educație plastică, Educație tehnologică, Educație fizică, Dezvoltare personală;

3) instituționalizarea:

– trecerii graduale de la evaluarea criterială prin descriptori (din ciclul primar) la sistemul de evaluare si notare (din gimnaziu) în primul semestru al clasei a V-a;

– modalității de calculare a mediei semestriale/anuale pentru disciplinele cu extensie curriculară din învățământul liceal;

4) excluderea prevederilor cu referire la numărul fix de evaluări sumative, aspectul fiind specificat în Reperele metodologice de organizare a procesului educațional aprobate anual de MECC în funcție de contextul educațional al disciplinei școlare;

5) reglementarea modalității de introducere în Sistemul Informațional de Personalizare a Actelor de Studii (pentru elevii clasei a IX-a) și în Sistemul Automatizat de Prelucrare a Datelor (pentru elevii clasei a XII-a) a disciplinelor evaluate prin descriptori /calificative.

La modificarea regulamentului și-au adus contribuția cadrele didactice și de conducere din învățământul general din raioanele Edineț, Strășeni, Drochia, Florești, mun. Chișinău, precum și reprezentanții Consiliului Național al Elevilor, la propunerea cărora a fost inclusă prevederea cu referire la excluderea notării elevilor pentru comportament la lecție, nerealizarea temei pentru acasă, lipsa caietului, manualului, rechizitelor, agendei elevului la lecție, precum și pentru absența de la ore a elevului, inclusiv în cazul absenței de la evaluări. Aceste prevederi rezultă din concluziile unui chestionar de referință a procesului de evaluare în viziunea elevilor, realizat și prezentat de către Consiliul Național al Elevilor.

  •  
  •  
  •  
  •  

Citește și

Cadavrul unui bărbat, depistat într-un ascensor dintr-un bloc de pe bulevardul Moscovei

Cadavrul unui bărbat în vârstă de 48 de ani a fost depistat într-un ascensor dintr-un …