Știrea zilei

În 2017, RM a oferit ajutoare de stat în valoare de 827 de milioane de lei

Comisia economie, buget și finanțe (CEB) a audiat Raportul Consiliului Concurenței (CC) privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova pentru anul 2017.

Comisia a constatat, în mai multe rânduri, lipsa unor indicatori clari cu privire la impactul pe care îl au ajutoarele de stat în rezolvarea anumitor probleme.

Astfel, ponderea ajutoarelor de stat autorizate de către CC a constituit în ultimii doi ani 29,07% din valoarea totală a ajutoarelor raportate.

A crescut numărul persoanelor fizice și juridice care desfășoară activitate economică și au solicitat, și primit ajutoare de stat, numărul lor la acest moment este de 2301 unități.

Comisia economie, buget și finanțe a identificat o anumită lipsă de cooperare între Consiliul Concurenței și mai multe instituții ale statului, de ex. CC transmite sau cere date A.N. Reglementare în Energetică, A.N. Telecomunicații și nu primește răspuns – fapt ce conduce la menținerea unor situații legate, fie de poziția dominantă de piață a unor entități economice, fie la perpetuarea unor situații de monopol pe piață, scrie unimedia.info.

De asemenea, Comisia a aflat, că în ultima vreme au fost inițiate câteva zeci de investigații, care însă nu s-au finalizat cu reglementarea situațiilor sesizate. Valoarea ajutorului de stat pentru anul 2017, raportat de către furnizorii ajutoarelor de stat, au constituit 827.000.000 lei, sau circa 0,55% – racordat la PIB.

Valoarea estimată a ajutorului de stat, acordată în perioada menționată, conține și valoarea măsurilor de sprijin acordată sub formă de facilități fiscale.

Comisia a ajuns la concluzia, că Registrul ajutoarelor de stat la care lucrează CC nu este completat în totalitate cu indicatorii de care se raportează și totodată, nu au indicatori de evaluare a performanței ajutoarelor transmise de către stat anumitor sectoare sau Autorități Publice Locale, sau Centrale.

Comisia a menționat, că Consiliul Concurenței trebuie nu doar să identifice obstacolele ci și să rezolve obstacolele care stau în fața agenților economici.

CEB a constatat utilizarea de către CC a instrumentelor de care dispune pentru monitorizarea ajutoarelor de stat, dar nu toate intervențiile Consiliului Concurenței au condus la rezolvarea situațiilor sesizate de către agenții economici sau societatea civilă.

Deputații din comisie a cerut Consiliului Concurenței să intensifice colaborarea cu agențiile de ramură, și în special cu Ministerul Finanțelor pentru eficientizarea mecanismelor de raportare și notificare a ajutorului de stat acordat sub formă de facilități fiscale.

Cifra de ansamblu a facilităților oferite ca ajutor de stat este mult mai mare decât sumele prezentate în cadrul Raportului și acest lucru impune obligația pentru CC de a lucra mult mai activ cu Guvernul și furnizorii de servicii, în vederea modificării actelor normative a serviciilor de interes economic general.

Comisia așteaptă din partea Consiliului Concurenței propuneri concrete pentru ca autoritatea CC să aibă de câștigat și să poată îmbunătăți cadrul existent de reglementare.

  •  
  •  
  •  
  •  

Citește și

În capitală, revin gheretele cu înghețată și băuturi răcoritoare

Mai multe gherete, care vor vinde înghețată, băuturi răcoritoare și produse de patiserie fără cremă, …