Știrea zilei

Împăcarea nu va mai fi permisă în cazul infracţiunilor privind viaţa sexuală

Infracţiunile privind viaţa sexuală vor fi excluse din categoriile de infracţiuni pentru care este permisă împăcarea. Ministerul Justiției a elaborat un proiect de Lege cu privire la modificarea unor acte normative, care prevede asigurarea drepturilor victimelor în cazul infracţiunilor privind viaţa sexuală, scrie Bizlaw.md.

Documentul a fost elaborat la propunerea Centrul Internaţional ”La Strada” și vizează modificări la Codul Penal și Codul de Procedură Penală.

Mai exact, ministerul Justiției propune:

Neadmiterea înlăturării răspunderii penale în rezultatul împăcării victimei cu infractorul prin modificarea articolului 109 din Codul penal. Orice infracţiune ce atentează la libertatea şi inviolabilitatea sexuală va exclude împăcarea părţilor, respectiv, la alineatul (1) articolul 109, textul ”capitolele II-VI” este substituit cu textul ”II-In, VVI”, excluzându-se astfel capitolul IV [Infracţiunile privind viaţa sexuală] din categoriile de infracţiuni pentru care este permisă împăcarea. Totodată, la alineatul (4) articolul 109 textul ’’171-1751” se exclude.

Clarificarea obiectului generic al infracţiunilor privind viata sexuală cuprins în capitolul IV din Codul penal. Capitolul respectiv, care reglementează infracţiunile cu privire la viaţa sexuală, urmează a fi expus în redacție nouă: ’’Infracţiuni contra libertăţii şi inviolabilităţii sexuale a persoanei”.

Redefinirea noţiunii de viol. În redacţia actuală, violul este încadrat ca un raport sexual neconsimţit între 2 persoane de sex diferit și nu cuprinde, potrivit ministerului, elemente esenţiale la calificarea faptei de viol. Conţinutul acestei dispoziţii, în afara raportului sexual, nu include şi actul sexual oral sau anal (indiferent că este sau nu vorba de un act heterosexual sau homosexual). Prin operarea modificărilor la articolul 171 din Codul penal, se propune ca violul să fie definit drept un act sexual neconsimţit sau cu consimţământ viciat de penetrare vaginală, anală sau orală a corpului unei alte persoane cu orice parte corporală sau obiect. Autorii propun un nou concept a noţiunii de viol drept cea mai gravă formă de atentare la libertatea şi integritatea sexuală, astfel ca să cuprindă inclusiv orice act heterosexual, homosexual ori act de penetrare sexuală ale părţilor corpului. De asemenea, proiectul propune o variantă tip a infracţiunii cu circumstanţe agravante la aliniatele (2) şi (3) a articolului 171. În calitatea de circumstanţe agravante vor fi prevăzute aceleaşi circumstanţe agravante reglementate și în prezent și o agravantă nouă – violul asupra unei persoane despre care se ştia cu certitudine că nu a împlinit vârsta de 14 ani.

În proiect nu se regăseşte agravanta ”soldată cu urmări grave”, deoarece Curtea Constituţională s-a expus anterior că textul ”soldate cu urmări grave” nu întruneşte cerinţele de calitate şi accesibilitate a legii.

Redefinirea noţiunii de consimtământ al victimei exprimat în cazul infracţiunilor ce atentează la libertatea si inviolabilitatea sexuală. Autorii propun definirea actelor sexuale neconsimţite şi actele sexuale cu consimţământul viciat pentru excluderea oricăror interpretări extensive defavorabile victimelor şi circumstanţelor care pot afecta consimţirea liberă a persoanei la efectuarea unui act sexual.

Revizuirea conceptului de acţiuni neconsimtite de natură sexuală, altele decât violul. Se propune în redacţie nouă art. 172 din Codul penal, încriminând orice acţiune cu caracter sexual neconsimţit sau cu consimţământul viciat al persoanei, altele decât violul. La alineatul (2) se păstrează agravantele existente cu includerea a 3 agravante noi: a) săvârşită cu aplicarea strangulării şi nu se încadrează în agravantele săvârşite cu deosebită cruzime, precum şi din motive sadice; b) săvârşite prin pătrundere în domiciliu sau altă încăpere; c) săvârşite cu aplicarea armei sau altor obiecte folosite în calitate de armă. La alineatul (3) se păstrează aceleaşi circumstanţe cu excepţia circumstanţelor agravante: ”au cauzat contaminarea intenţionată cu maladia SIDA” şi ”au provocat alte urmări grave”. La articolul 173 din Codul penal ce incriminează hărţuirea sexuală, se propune o redefinirea hărţuirii sexual drept manifestare a unui comportament fizic, verbal sau nonverbal pentru a determina o persoană acţiuni cu caracter sexual sau acte sexuale nedorite, prin care se creează o atmosferă ostilă, umilitoare sau discriminatorie ce lezează demnitatea umană.

Modificarea prevederilor articolelor 174, 175, 1751 din Codul penal. Art. 174, alin. (1) se propune într-o nouă redacţie astfel încât să fie încriminate actele de penetrare sexuală, altele decît violul, comise asupra unei persoane despre care se ştia cu certitudine că nu a împlinit vîrsta de 16 ani. Într-o redacţie nouă se propune şi articolul 175 din Codul penal şi anume – ”Depravarea sexuală a minorului”. Autorii consideră nepotrivită sintagma ”acţiuni perverse” utilizată în denumirea şi conţinutul articolul 175 pentru că creează situaţii confuze în ansamblu cu celelalte componenţe de infracţiuni din Capitolul IV. În urma modificării noţiunii de viol şi acţiunilor cu caracter sexual altele decît violul, acţiunile perverse se vor regăsi în componenţa articolul 171 şi articolul 172 din Codul penal. Totodată, autorii propun incriminarea acţiunilor de corupere sexuală a minorului, care în prezent rămân în afara legii penale. Acţiunile de corupere sexuală a minorului urmează să fie înțelese prin exhibare, atingeri indecente, discuţii cu caracter obscen sau cinic purtate cu victima referitor la raporturile sexuale. Va fi revizuită și dispoziţia art. 1751 din Codul penal.

Garantarea unui mecanism procesual de asigurare a drepturilor procesuale ale victimelor infracţiunilor cu privire la libertatea si integritatea sexuală. Legea procesuală urmează să conţină anumite garanţii suplimentare pentru victimele infracţiunilor cu privire la libertatea şi inviolabilitatea sexuală. Autorii propun ca victimelor infracţiunilor privind viaţa sexuală să le fie asigurate drepturile speciale, pentru a avea parte de un proces echitabil şi de o reintegrare socială cît mai eficientă. Mai exact, se propune ca drepturile victimei să fie completate cu dreptul de a da explicaţii în condiţii prietenoase, în lipsa persoanei bănuite, să refuze confruntarea cu persoana bănuită de comiterea infracţiunii, să fie asistate, în condiţiile legii, de un avocat care acordă asistenţă juridică garantată de stat, să fie însoţită de o persoană de încredere la toate cercetările, să-i fie asigurate dreptul la intimitate şi la protecţia imaginii persoanele, să fie prestate servicii medicale, medico-legale, de asistenţă psihologică post-traumatică şi consiliere în vederea recuperării fizice şi psihosociale. Aceste drepturi, urmează a fi garantate şi părţii-vătămate. Autorii și propun operarea modificărilor la art. 109, 1101, 369, 371 din Codul de procedură penală, pentru a institui posibilitatea audierii victimei infracţiunilor cu privire la libertatea şi integritatea sexuală în condiţii speciale indiferent de vîrsta acesteia. Totodată, se propune completarea art. 2151 din Codul de procedură penală cu textul ”sau infracţiunilor cu caracter sexual” pentru a institui posibilitatea victimelor infracţiunilor cu caracter sexual să beneficieze de măsuri de protecţie similar victimelor violenţei în familie.

  •  
  •  
  •  
  •  

Citește și

Măsura izolării pentru 14 zile, suspendată temporar pentru toate persoanele care intră în România

Ambasada României în Republica Moldova informează că măsura izolării la domiciliu/ carantinării instituționalizate se suspendă …