Știrea zilei

Guvernul negociază un nou împrumut cu Banca Mondială

Guvernul negociază cu Banca Mondială un Acord de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare (IDA) în vederea realizării proiectului „Învățământul Superior în Moldova”, scrie mold-street.com.

Potrivit ministerului Finanţelor, domeniile strategice ale proiectului vor fi programele cu profil pedagogic, inginerie, tehnologii informaționale, medicină.

Parteneriate dintre universitățile publice și agenții economici

Proiectul își propune să unifice sistemul e-admitere, să certifice cadrul național al calificărilor, să crească numărul de programe cu acreditare națională și internațională, să identifice și aprobe un mecanism de finanțare în învățământul superior, să crească numărul de parteneriate dintre universitățile publice și agenții economici.Proiectul propus va avea o perioadă de implementare de cinci ani (2020-2025), structurat în trei componente: I) îmbunătățirea mecanismelor de asigurare a calităţii; II) îmbunătățirea orientării spre piața muncii prin investiţii specifice; III) managementul proiectului, şi va fi finanţat din resursele de credit ale Asociației Internaționale pentru Dezvoltare (AID) în valoare de 35,7 milioane euro (39,4 milioane dolari).

Conceptul Proiectului prevede intervenții sistemice în domeniile îmbunătățirii calității, finanțării și managementului învățământului superior, precum și un program specific a fi implementat în instituțiile de învățământ superior și colegiile pedagogice selectate în vederea abordării unora dintre cele mai urgente necesități în materie de orientare spre piața muncii.

Ministerul Finanţelor susţine că resursele financiare vor fi utilizate pentru modernizarea și îmbunătățirea calității învățământului superior din țara noastră în concordanță cu necesitățile actuale și cele de perspectivă ale pieței muncii la nivel național și internațional. Astfel, proiectul îşi propune racordarea sistemului de învăţământ superior la cerinţele pieţei forţei de muncă, precum şi crearea unor mecanisme în vederea sporirii șanselor de angajare ale absolvenților instituţiilor de învăţământ superior.

Beneficiarii proiectului vor fi instituţiile de învăţământ superior publice și colegiile pedagogice din Republica Moldova, iar implementator – Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării. Curios este că Ministerul Educaţiei nu oferă nicio informaţie în despre acest proiect.

Pentru a putea avansa cu procedurile necesare pentru semnarea Acordului de Finanţare, proiectul urmează a fi aprobat la şedinţa Consiliului Executiv al Băncii Mondiale din martie 2020.

De notat că Proiectul „Învățământul Superior în Moldova” este inclus în Legea bugetului de stat pentru anul 2020 şi pentru acest an sunt previăzute cheltuieli de circa 255,5 milioane lei.

Câţi studenţi au mai rămas

Un studiu al Băncii Mondiale constatat că declinul numărului de studenți din Moldova accentuează îngrijorările legate de calitate și eficiență, iar „menținerea cadrelor didactice suficient de calificate pentru toate facultățile și disciplinele va deveni tot mai dificilă din cauza lipsei de fonduri și a studenților”.

Datele oficiale arată că în Moldova funcţionează 18 universităţi în care învaţă 24.431 de studenţi, în scădere cu peste 3.200 faţă de anul 2018. Alocaţiile bugetare pentru aceste instituţii sunt estimate în 2020 la circa 1,1 miliarde de lei.

  •  
  •  
  •  
  •  

Citește și

Ștefan Gațcan a revenit în Parlament. Deputatul a stat tăcut toată ședința, iar în locul lui au vorbit socialiștii | VIDEO

Deputatul dispărut Ștefan Gațcan a revenit în Parlament. Acesta nu a fost surprins în momentul …