Știrea zilei

Cum se va calcula și achita al ”13-lea salariu” pentru 2018? Explicațiile Ministerului Finanțelor

Premiul anual pentru rezultatele activității din anul 2018 se va acorda angajaților care au beneficiat de premii anuale până la intrarea în vigoare a Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, scrie bizlaw.md.

Calculul și plata premiului anual pentru 2018 se va efectua în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului cu privire la plata premiului anual personalului din unitățile bugetare, ținându-se cont de următoarelor aspecte:

1. De premiu anual pentru rezultatele activității în anul 2018, proporțional timpului efectiv lucrat, pot beneficia:

 • personalul din unitățile bugetare care, până la 1 decembrie 2018, era salarizat în baza Rețelei tarifare unice (cu excepția militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă);
 • personalul care efectuează deservirea tehnică şi asigură funcționarea instanțelor judecătorești, a procuraturii, a autorităților publice centrale şi locale;
 • funcționarii publici, inclusiv cu statut special din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, serviciului diplomatic şi Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor;
 • cadrele didactice din învățământul preuniversitar.

Pentru primele trei categorii de funcționari, premiul anual pentru rezultatele activității în anul 2018 se va achita în luna februarie 2019, iar pentru cadrele didactice – în luna august 2019.

2. Calculul premiului anual pentru personalul din unitățile bugetare care, până la 1 decembrie 2018 era salarizat în baza Rețelei tarifare unice (cu excepția militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă) și pentru personalul care efectuează deservirea tehnică şi asigură funcționarea instanțelor judecătorești, a procuraturii, a autorităților publice centrale şi locale, se efectuează după cum urmează:

Premiul anual se plătește pentru un an deplin de activitate în mărimea:

 • unui salariu tarifar sau de funcție corespunzător categoriei de salarizare stabilite, ținând cont de indicii de prioritate intersectorială şi de coeficienții de complexitate prevăzuți pentru domeniul respectiv de activitate – pentru personalul salarizat în baza Rețelei tarifare unice;
 • unui salariu de funcție – pentru personalul care efectuează deservirea tehnică şi asigură funcționarea instanțelor judecătorești, a procuraturii şi a autorităților administrației publice centrale şi locale.

La determinarea mărimii premiului anual se va aplica salariul tarifar sau de funcție, stabilit la sfârșitul lunii noiembrie 2018, sau în ultima zi lucrătoare anterioară sfârșitului lunii noiembrie – pentru persoanele cu care au fost suspendate sau au încheiat raporturile de serviciu/contractele individuale de muncă pe parcursul anului 2018.

Pentru salariații care nu au activat integral pe parcursul anului 2018, premiul anual se acordă în mărimea salariului de bază calculat proporțional cu timpul efectiv lucrat.

La determinarea timpului efectiv lucrat de către salariat se va ține cont și de luna decembrie 2018.

3. Calculul premiului anual pentru funcționarii publici, inclusiv celor cu statut special din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, serviciului diplomatic şi Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, se efectuează după cum urmează:

 • Funcționarii publici beneficiază de un premiu anual egal cu 10% din salariul anual total, acordat proporțional cu timpul efectiv lucrat în anul respectiv.
 • La determinarea timpului efectiv lucrat în anul 2018 se ia în considerare și luna decembrie 2018.
 • În salariul anual total, luat în calcul la determinarea cuantumului premiului anual pentru anul gestionar 2018, se includ următoarele plăți salariale primite de către funcționarul public în anul 2018 (de la 1 ianuarie până la 30 noiembrie):
  • salariul de funcție;
  • sporul pentru gradul de calificare, gradul special sau rangul diplomatic;
  • plățile de stimulare acordate funcționarilor publici pe parcursul anului 2018;
  • sporul lunar pentru eficiență în activitate;
  • indemnizația pentru concediul de odihnă anual, cu excepția indemnizației de concediu calculate în lunile octombrie – noiembrie 2018 care se referă la perioada de concediu 1 decembrie 2018 – începutul anului 2019;
  • suplimentul pentru cumularea atribuțiilor funcției deținute cu atribuțiile unei funcții publice vacante sau temporar vacante;
  • plata pentru orele prestate peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele de sărbătoare nelucrătoare și/sau în zilele de repaus pentru activități desfășurate potrivit atribuțiilor din fișa postului;
  • salariul mediu integral sau parțial menținut, în cazurile când funcționarul public nu a fost prezent la serviciu de fapt, dar i s-a menținut salariul mediu integral sau parțial (aflarea în concediu de studii, în deplasare în interes de serviciu, îndeplinirea obligațiilor de stat sau obștești);
  • premiul anual plătit pentru anul precedent (pentru anul 2017).

Plățile aferente lunii decembrie 2018, luate în considerare la determinarea bazei de calcul pentru acordarea premiului anual, se vor stabili în mărimea medie lunară din plățile calculate în lunile ianuarie – noiembrie 2018.

Mărimea medie lunară se determină după cum urmează:

 • se însumează următoarelor plăți de care a beneficiat angajatul în perioada 1 ianuarie 2018 – 30 noiembrie 2018: salariul de funcție, sporul pentru gradul de calificare, gradul special sau rangul diplomatic, plățile de stimulare acordate funcționarilor publici pe parcursul anului 2018 și sporul lunar pentru eficiență în activitate.
 • suma obținută se raportează la numărul de zile în care funcționarul public a lucrat efectiv în perioada 1 ianuarie 2018 – 30 noiembrie 2018, determinând suma medie a plăților pe zi efectiv lucrată de către angajat în această perioadă.
 • suma medie a plăților pe zi efectiv lucrată de către angajat în perioda 1 ianuarie 2018 – 30 noiembrie 2018 se înmulțește cu numărul de zile efectiv lucrate în luna decembrie 2018.
 • la suma obținută se adună: indemnizația pentru concediul de odihnă anual, dacă angajatul în luna decembrie a fost în concediu și/sau salariul mediu integral sau parțial menținut, în cazurile când funcționarul public nu a fost prezent la serviciu de fapt, dar i s-a menținut salariul mediu integral sau parțial (concediu de studii, în deplasare în interes de serviciu, îndeplinirea obligațiilor de stat sau obștești), aceste plăți fiind proporționale doar lunii decembrie 2018.

Astfel, în salariul anual total, luat în calcul la determinarea cuantumului premiului anual pentru anul gestionar 2018, se includ plățile salariale primite de către funcționarul public în anul 2018, de la 1 ianuarie până la 30 noiembrie și plățile aferente lunii decembrie 2018.

Totodată, în baza de calcul al premiului anual nu se includ: premiile unice acordate cu prilejul jubileelor, sărbătorilor profesionale și a zilelor de sărbătoare nelucrătoare; ajutorul material; indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă; compensația pentru concediu nefolosit; premiul anual acordat funcționarilor publici din autoritățile publice locale; alte plăți salariale de care a beneficiat angajatul în anul pentru care se face premierea, nespecificate mai sus.

 •  
 •  
 •  
 •  

Citește și

Datoria externă brută a Republicii Moldova a crescut

De la începutul anului, datoria externă brută a Republicii Moldova a crescut cu 0,5% și …