Știrea zilei

Apă-Canal vine cu precizări privind cauza mirosului neplăcut din capitală și acțiunile pe care urmează să le întreprindă

Apă-Canal a venit cu detalii privind „situația precară existentă la Stația de epurare și persistența mirosului neplăcut”.

Astfel, potrivit Apă-Canal, una din cauzele mirosului neplăcut este deversarea, în perioada iulie-august, de către mai mulți agenți economici, în rețeaua de canalizare centralizată ape uzate și cantități de deșeuri cu o concentrație sporită de substanțe proteice, utilizate preponderent la întreprinderile de prelucrare a produselor alimentare (lactate, mezeluri, băuturi alcoolice, dulciuri etc.) și cu o concentrație sporită de substanțe de detergenți și fosfați, utilizate la spălătorii, curățătorii și în industriile chimice, scrie unimedia.info.

„Aceste deversări au avut un impact devastator asupra culturii de bacterii și micro-organismelor care prelucrează apele uzate de la stația de epurare și în mod practic au dus la distrugerea în proporție de 90-95% a culturilor de bacterii. Astfel, apele uzate ajunse în decantoarele stației de epurare nu sunt prelucrate în mod corespunzător, ceea ce generează prima sursă a mirosului neplăcut”, explică Apă-Canal.

„O altă sursă a mirosului neplăcut care să acutizat în ultimele săptămâni este nămolul depozitat în ultimii 10-12 ani în depozitele temporare de stocare a nămolului ce se află pe teritoriul stației de epurare. După anul 2007 odată cu modificarea legislației privind gestionarea deșeurilor și restricționarea transportării nămolului pe cîmpurile agricole în calitate de îngrășământ, Societatea a pus în aplicare o metodă tranzitorie de depozitare a nămolului – în geotuburi. Geotuburile nu asigură însă un proces efectiv de prelucrare a nămolului fiind o metodă temporară de depozitare. După anumite perioade de timp, nămolul din geoturburi era extras și a fost stocat în depozite special amenajate extinse în prezent pe o suprafață de circa 3,2 ha, într-un volum de peste 760 mii m3. Timpul canicular de la sfârșitul lunii iulie-începutul lunii august a intensificat procesul de fermentare a acestui nămol ceea ce a condiționat amplificarea mirosului neplăcut”, se arată în comunicatul Apă-Canal.

Un alt factor care este necesar de luat în considerație este reconstrucția Stației de epurare, spun reprezentanții Societății. „Din volumul de lucrări executate până în prezent (doar circa 8% din cele circa 60% planificate conform Planul de implementare), se constată că există o mare probabilitate ca acest proiect să nu fie executat în termen sau chiar finalizat cu succes”.

Apă-Canal constată că a fost „încălcat grav termenul de executare a lucrărilor de către compania antreprenor (Passavant Energy & Environment GmbH & Ludwig Pfeifferr Hoch – und Tiefbau GmbH & Co.KG). Încălcarea se manifestă prin întârzieri excesive a neexecutării acțiunilor atât la finalizarea lucrărilor de proiectare, cât și la executarea lucrărilor de reconstrucție.

Executarea necalitativă a lucrărilor de reconstrucție a Stației de Epurare de către antreprenor. Starea de fapt atestă că pe șantier lucrează insuficiente echipe de specialiști și muncitori, care dau dovadă de capacități necalificate și care execută lucrări pe care inginerii Societății le contestă atît în ceea ce privește respectarea cerințelor tehnice cît și în privința calității lor”.

„Urmare a notelor informative și explicațiilor examinate Consiliului societății a solicitat organului executiv realizarea următoarelor acțiuni:

1. Întreprinderea tuturor măsurilor tehnice necesare pentru soluționarea urgentă a problemei funcționării în regim normal a Stației de epurare a apelor uzate, prin reabilitarea și recultivarea micro-organismelor necesare pentru procesul de prelucrare a apelor uzate.

2. Înaintarea unor demersuri către toate organele abilitate ale statutului (SIS, Procuraturii, Agenției de mediu, Inspectoratului pentru protecția mediului, Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice, etc.) în vederea acordării suportului legal și tehnic privind depistarea agenților economici, care deversează neautorizat ape uzate supraîncărcate în sistemul public de canalizare. Acționarea, împreună cu instituțiile abilitate ale statului, a agenților economici identificați în instanțele de judecată pentru încasarea prejudiciului adus mediului și Societății, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare în speță Legea 1540/1998.

3. Identificarea împreună cu instituții abilitate ale statului și a structurilor academice din țară și de peste hotare a unor soluții urgente și durabile pentru rezolvarea problemei utilizării nămolului acumulat la depozitul de nămol și a celui depozitat în geo tuburi.

4. Prezentarea către Primăria mun. Chișinău și Consiliul municipal Chișinău a proiectelor de decizie necesare pentru redresarea situației existente la Stația de epurare a apelor uzate din mun. Chișinău și buna funcționarea a Societății”, mai scrie Apă-Canal.

  •  
  •  
  •  
  •  

Citește și

Deputatul Ștefan Gațcan a fost găsit la Iași | VIDEO

Deputatul Ștefan Gațcan se află la Iași și neagă faptul că ar fi fost sechestrat …